Projekcja filmu “Przełamując ciszę”

[:pl]Przyjdź porozmawiać o prawach Kobiet w Dzień Kobiet 8. Marca o godz. 18 do Księgarni Tajne Komplety w Przejściu Garncarskim 2.

Inicjatywa 8 Marca oraz Amnesty International Wrocław zapraszają na pokaz filmu „Przełamując ciszę” w reżyserii Ewy Pytki powstałego z inicjatywy Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz na dyskusję wokół tematu prawa kobiet do aborcji w Polsce. Czy obowiązująca Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, popularnie zwana ustawą antyaborcyjną, jest prawem dobrym i skutecznym?

Gośćmi zaproszonymi do dyskusji będą przedstawicielki Inicjatywy 8 Marca, Amnesty International Polska oraz Centrum Praw Kobiet.

W filmie wypowiadają się m.in. kobiety, które doświadczyły skutków restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej – Alicja Tysiąc i Barbara Wojnarowska oraz inne osoby zaangażowane w walkę o prawa kobiet, m.in. Izabela Jaruga-Nowacka, Wanda Nowicka, Zbigniew Bujak, Wojciech Orowiecki, Kazimiera Szczuka czy Katarzyna Bratkowska. „Kobiety zamiast odzyskiwać swoją pozycję i ją wzmacniać, zaczynają ją tracić”. Mimo iż film powstał w 2007 roku, od tamtego czasu w Polsce sytuacja kobiet nie uległa zmianie. W wyborach, które miały miejsce w 2015 roku partie polityczne przewidywały dalsze zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych oraz przeciwdziałanie pewnym formom antykoncepcji.

W Polsce aborcja legalna jest tylko w trzech ściśle określonych przez prawo przypadkach, które zostały potwierdzone przez lekarza, tj. gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa, zagraża życiu lub zdrowiu kobiety bądź u płodu stwierdza się ciężkie i nieodwracalne wady. Jednakże nawet w tych sytuacjach prawo zagwarantowane przez polskiego ustawodawcę jest trudne do wyegzekwowania oraz bywa nagminnie łamane. „Raport Human Rights Watch z 2012 roku wskazuje, że Polska ma jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji prawnych dotyczących aborcji w Europie. W 2009 roku Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ wyraził zaniepokojenie faktem, iż Polska nie gwarantuje kobietom dostępu do usług medycznych, szczególnie w obszarze związanym ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym. Komitet zwrócił uwagę na alarmującą liczbę nielegalnych aborcji jakich dokonuje się w Polsce i wezwał do egzekwowania obowiązującego prawa.

Badania Amnesty International i innych organizacji pokazują, że we wszystkich krajach restrykcyjne prawo i praktyka jego stosowania sprawiają, że kobiety szukają pomocy w nielegalnych ośrodkach aborcyjnych, w których warunki sanitarne mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Więcej na: www.amnesty.org.pl/moje-cialo-a-prawa-czlowieka

 [:en] 

 [:]