Manify w Polsce – 2015

[:pl]

KRAKÓW – “Feminizm dla zdrowia” 7.03
 
Dość wyciskania wydajności!

My, wszystkie i wszyscy, mamy prawo do zdrowia, ale mamy też prawo do bycia chorymi, nie w pełni sprawnymi, nie zawsze produktywnymi. Mamy swoje granice wytrzymałości.
My, wszyscy i wszystkie, mamy prawo do opieki nad i solidarności z osobami w potrzebie, ale taka postawa nie może być wymuszna, nie może grozić wyłączeniem z życia społecznego.
Te prawa są naruszane przez pracodawców, rząd i biurokrację. A także utrwalane przez stereotypy oraz media, reklamy, czy programy nauczania.
Mówimy NIE wizji pracownicy bez zobowiązań, “mobilnej”, “elastycznej”, “superwydajnej” i gotowej do każdego rodzaju poświęceń . Mówimy NIE wizji mężczyzny pozbawionego prawa do chwili słabości, wrażliwości, mężczyzny, któremu nie wypada iść do lekarza.
Dlatego poraz kolejny spotykamy się w Krakowie, by wspólnie manifestować w NASZEJ sprawie!

Dołącz – FEMINIZM DLA ZDROWIA!

Continue reading “Manify w Polsce – 2015”

Manify w Polsce 2014

[:pl]

ŁÓDŹ – “Kobiety wszystkich umów łączcie się”
 

MANIFEST:

Skutki kryzysu ekonomicznego odczuwa niemal każdy. Rosnąca niepewność, umowy śmieciowe, bezrobocie lub jego groźba to dziś problemy i kobiet, i mężczyzn – jednak dla kobiet to problemy bardziej dotkliwe.

Umowy śmieciowe, szczególnie rozpowszechnione wśród młodych ludzi, pozbawiają  prawa do urlopów macierzyńskich. Kobieta, która zachodzi w ciążę, traktowana jest w firmie jako zbędny balast, a matka jest postrzegana jako za mało „elastyczna”.

Wycofywanie się państwa z funkcji opiekuńczych – brak dostępu do tanich żłobków, przedszkoli i instytucji zajmujących się schorowanymi seniorami – to kolejne zjawisko, które uderza w kobiety. Bo to one pełnią zwykle rolę opiekunek dzieci i osób starszych.

Kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni zatrudnieni na takich samych stanowiskach. Sfeminizowane zawody są zwykle słabo opłacane. Czy naprawdę praca pielęgniarki lub nauczycielki jest mniej warta niż praca bankowca? Czy kasjerka w supermarkecie przerzucająca każdego dnia setki kilogramów zasługuje na mniej niż robotnik układający cegły?

Nie dajmy sobie wmówić:

  • że jesteśmy wciąż za mało elastyczne, za mało zdeterminowane, za mało wydajne;
  •  że wystarczyło wybrać inny kierunek kształcenia;
  • że chęć urodzenia dziecka to fanaberia i nasz prywatny problem;
  • że kryzysem można usprawiedliwić każdą nieuczciwość;
  •  że sorry, ale taki mamy klimat;
  • że dopominanie się o swoje podstawowe prawa to obciach i „postawa roszczeniowa”;
  • że my prostu nie zasługujemy na godne warunki pracy i płacy oraz godne życie;
  • że ponieważ mamy kryzys, nie czas na rozmowy o dramatycznych skutkach zakazu przerywania ciąży, o przemocy wobec kobiet i o związkach partnerskich.

Godna praca, godziwa płaca oraz równość kobiet i mężczyzn to nie przywileje. To fundamentalne prawa. To się nam po prostu należy.

To prawda, że w pojedynkę trudno coś wywalczyć. Ale jednostki mogą utworzyć tłum, a tłumu nie da się łatwo zignorować. Chodźcie z nami! Kobiety wszystkich umów, łączcie się!

Continue reading “Manify w Polsce 2014”

Manify w Polsce – 2013

[:pl]

POZNAŃ – Solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet!
 

Tegoroczna poznańska Manifa przejdzie 8 marca ulicą Półwiejską pod hasłem: Solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet!

Startujemy o godz. 17.30 spod Starego Browaru i idziemy w kierunku Kupca Poznańskiego.

Po drodze odczyty nt. feminizacji biedy wygłoszą:

– Stowarzyszenie Kobiet Konsola;

– Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji;

– Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów;

– Kobiety z Inicjatywą;

– Amnesty International (oddział poznański).

Przynieście ze sobą puste garnki i chochle, metalowe kubki i łyżki, gwizdki i przeszkadzajki… Niech będzie głośno!

Zaprasza KOMITET ORGANIZACYJNY POROZUMIENIE 8 MARCA!

Feminizacja biedy to zjawisko, które oznacza, że to szczególnie kobiety narażone są na życie w ubóstwie. W historii kobiety zawsze były traktowane jako bezpłatna siła robocza (opieka nad dziećmi, zajmowanie się domem) a w najlepszym razie jako tania siła robocza. Tak długo jak wyzysk kobiet przez system ekonomiczny będzie opłacalny i akceptowalny – tak długo rzesze kobiet będą cierpiały ubóstwo i chroniczny niedostatek. Dzieje się tak dlatego, że:

– społeczne stereotypowe przekonania związane z rolami płciowymi sprawiają, że kobiety mają trudniejszy dostęp do rynku pracy; to kobiety częściej znajdują się w sytuacji bezrobocia, również długotrwałego;

– proponowane jest im również niższe wynagrodzenie; średnio zarabiają 20% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach;

– na rynku pracy kobiety dominują w sektorach sfeminizowanych, gdzie zarobki są niskie, a możliwość awansu i prestiż społeczny niewielkie;

– napotykają trudności w powrocie na rynek pracy po m.in. urlopach macierzyńskich i wychowawczych;

– emerytury kobiet są przeciętnie o 30% niższe od emerytur mężczyzn, co oznacza życie w ubóstwie dla szerokiej grupy kobiet starszych;

– to przede wszystkim kobiety są obciążone wykonywaniem nieodpłatnej pracy na rzecz rodziny i gospodarstwa domowego; dziewczęta częściej są angażowane w opiekę nad członkami rodziny niż chłopcy, co wpływa na ich szanse edukacyjne;

– to częściej kobiety wykonują czasochłonne zajęcia, których samodzielne wykonywanie pozwala zaoszczędzić środki na inne cele.

W chwili obecnej dodatkowo kobiety pracują na umowach śmieciowych, bez zabezpieczeń socjalnych, w niestabilnych pracach zdobywanych z dnia na dzień i z dnia na dzień traconych (brak zasiłku w wypadku choroby, brak ubezpieczenia zdrowotnego, brak emerytury). Koszty życia jednak wciąż wrastają nieproporcjonalnie względem wynagrodzeń. Najczęściej praca wykonywana przez kobiety jest nisko płatna a uzyskane zarobki nie pozwalają na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Tym bardziej jest to bolesne dla kobiet, ponieważ to one najczęściej są jedynymi żywicielkami rodziny (blisko 20% gospodarstw domowych to gospodarstwa samodzielnych rodziców = głównie kobiet). Stańmy solidarnie przeciw biedzie i wykluczeniu kobiet!

Continue reading “Manify w Polsce – 2013”

Manify w Polsce – 2012

[:pl]

ŁÓDŹ – Dziewiąta Łódzka Manifa mówi „Tak dla Kobiet!”!

Manifa ruszy 8 marca, 15.00 Pasaż Schillera, przemarsz Piotrkowską. Poza tym organizatorki zaplanowały wydarzenia:
Afterparty w klubie Dom, Piotrkowska 138, 8 marca, 21.00

A także:
– promocja pisma Furia w księgarni Litera, Nawrot 7, z udziałem Marty Konarzewskiej i Anny Zawadzkiej, w niedzielę 4 marca o 16.00

– otwarta próba czytana „Monologów Wagin” Cafe Retro, ul. Ogrodowa 15, w środę 7 marca o 17.00

– Tradycyjny Weekendowy pokaz w kinie Cytryna

– spacer „Kobiety nad Łódką”, w sobotę 10 marca od 11.00, zbiórka w parku Helenowskim, u wylotu ulicy Sterlinga, pod pomnikiem

Continue reading “Manify w Polsce – 2012”